Föreningen

Nytta

Konceptet passar alla idrottsföreningar och/eller organisationer – oavsett storlek eller inriktning!
Zenith80 är ett svenskt företag som utvecklat ett nytt populärt digitalt koncept, speciellt lämpat för bl.a. Idrottsföreningar. Ger en ny underhållande händelse - före, under och efter match – och ger samtidigt enkelt en positiv inverkan på ekonomin.

• Skapar enkelt en ny händelse och upplevelse för publik och fans - före, under & efter match

• Skapar tradition; ökar klubbkänslan och ekonomin
• Deltagare kan finnas på plats (på arenan) eller var som helst i Sverige
• Klubben tilldelas 80% av brutto-insatserna
• Kan avsätta Quiz-intäkterna till speciellt behjärtansvärda ändamål i klubben

Så här fungerar konceptet

Plattform, funktionalitet och betalningslösning är färdiga och på plats
• Tävlande (medlemmar, fans, släkt och vänner) deltar i föreningens Quiz, via webapp som kan sparas i mobilen
• Som Quiz-värd - bestäm tema, frågor, insats, vinst och dag/tid för varje Quiz
• Kommunicera (hemsida, sociala medier etc) när Quiz äger rum
• Starta Quizet på annonserad tid – från vilken dator var som helst
• Zenith 80 sköter back-office, betalningsflöden och resultat/statistik
• Se omedelbart omsättning, vinst och intäkt efter avslutat Quiz
• Samma Quiz kan användas flera gånger – eller så skapar man enkelt helt nya
• Marginell tid/resurs krävs - mindre än ”vanliga” lotterier
• Kan anordnas när som helst; hur ofta som helst

Föreningens roll:
- Skapa möjligheter för Quiz (tex i samband med hemma- resp bortamatch, vecko-quiz mm) genom
  marknadsföring/information bland medlemmar och fans runtom i Sverige
- Kan förberedas enkelt, effektivt och i mycket lång tid i förväg – allt från en dator/telefon

Så här fungerar ett quiz

* Föreningen skapar enkelt sin egen trivia-frågesport och väljer
   tema och syfte för quizet.
* Föreningen är också värd för detta quiz.
* Varje quiz består av 6 omgångar med 3 frågor vardera. Varje
  omgång kan representera flera ämneskategorier som ex. egna
  klubben, geografi, sport, historia etc. De tre frågorna har fyra
  svarsalternativ varav ett är korrekt.
* Värden startar quizet vid angivet datum och tid och alla
  deltagare startar på samma gång.
* Efter att ha besvarat varje fråga, ser man rätt svar och mellan
   varje omgång visas antal rätt för tävlaren själv och ledaren
   samt tävlarens egen placering.
* Efter avslutat quiz ser man åter antal rätt för sig själv och
   vinnaren samt egen placering.
* Här visas också hur stor intäkt klubben fick. Vid samma antal
   rätta svar, vinner den som använt kortast genomsnittlig tid.
   Efter avslut upprepas också alla frågor och tävlandes egna svar.