top of page

Om Zenith80

På 1900-talet växte idrottsrörelsen i Sverige och inte minst bland barn och ungdomar öppnades möjligheterna till ett aktivt idrottsliv med alla de fördelar som det för med sig. Såsom bättre hälsa, kamratskap och för den elitinriktade kanske även social och ekonomisk framgång.

Detta skulle naturligtvis finansieras.

Klubbarna började ofta sälja lotter och adventskalendrar som oftast de minsta gick runt och sålde bland grannar och släktingar. Några etablerade Bingo, det blev loppisar och fortsatte med kakor, strumpor, julskinkor och liknande. Den frivilliga arbetsinsatsen växte, på gott och ont.

Försäljningen bidrog på ett bra sätt till föreningens ekonomi, men det blev allt svårare att sälja produkterna och det tog dessutom mycket tid från idrotten. Många ungdomar, och deras föräldrar, började tröttna.

Idén om Zenith80 uppstod under 2015 då resan med att bygga upp ett nytt roligt och spännande kunskaps quiz inleddes. En tävlingsform med inriktning att ge idrottsklubbarna ett komplement och en hjälpande hand, avlasta föräldrar och medlemmar och dessutom kanske lätta på försäljningsbördan.

När nu Zenith80 lanseras är klubbarna de stora vinnarna som faktiskt tilldelas 80% av alla insatser. Medlemmar, fans, familj och vänner kan nu känna mindre tryck att köpa produkter man kanske inte alltid ser ett stort behov av. Istället kan man helt frivilligt, från var man än befinner sig och så ofta man vill, stötta sin förening och tävla. Nu i ett intressant, lärorikt och roligt kunskapsspel, oftast med anknytning till den egna klubben, på mobiltelefonen eller datorn. Håller dessutom hjärnan igång...

Zenith80 - Vision

Att vara ett välrenommerat varumärke, tillgängligt för alla idrottsföreningar/organisationer som önskar en ny upplevelse, förbättrad klubbkänsla och ekonomi.

Zenith80 - Passion

Att se föreningslivet kunna ge utökade möjligheter för ungdomar och därigenom förutsättningar för en bra fritid och positiv uppväxt.

Zenith80 - Värdegrund

All sorts diskriminering ogillas. Vi uppmuntrar till lika möjligheter för alla och till personligt ansvarstagande. Vi uppmuntrar fair play och gemenskap i positiv miljö.

Email Banner02.jpg
bottom of page