top of page

Så här fungerar det - Tävlande

Top bar New.png
 • Använd en smartphone, iPad eller dator: Registrera dig - skapa ett Zenith80-konto - Logga in

 

 • Klicka på "ALLA QUIZ" - Tillgängliga Quiz och dess avgifter visas

 

 • Gå till din "Profil" - Fyll på med Markers efter behov

 

 • Klicka på "INTRESSERAD" och sedan " GÅ MED I TÄVLINGEN" när det växlar till blått

 

 • Läs noga varje fråga och svarsalternativ. Man har 15 sekunder att svara, sedan växlar det automatiskt till nästa fråga

 

 • Kan ångra sig och ändra till ett annat svarsalternativ under tidsperioden

 

 • Efter varje fråga visas rätt svar och mellan varje omgång visas din egen och ledarens poäng samt din egen placering

 

 • Efter avslutat Quiz visas din egen och vinnarens poäng, din placering och hur mycket som har genererats till klubben/organisationen

Vinnare

 • Vinnarens pris visas på egna skärmen och även hur många Markers som har genererats till klubben/organisationen

 

 • Vinnarens egen "Profil" visar nu antalet vunna Markers

 

 • Man väljer och klickar sig igenom uppgiftslämnande (skatteändamål) och slutlig nettoöverföring till sitt balanskonto. Eller så väljer man att donera vunna Markers till klubben/värden

 

 • Markers på kontot kan nu användas till nya tävlingar, doneras till klubb/organisation eller återsäljas (särskild knapp "UTTAG")

Zenith sidebar.png
bottom of page