top of page

Så här fungerar det

Börja Quiza – TÄVLANDE


Använd en Smartphone 
Registrera dig - Log In - Förbered 

1 Gå in på 
trivia.zenith80.se 

 Kan även göras från :
a. Din förenings hemsida – om länken finns
b. Zenith80’s hemsida - Gå till "Aktiviteter",

- Klicka på röda "Börja Tävla” knappen 

2 Klicka på “Registrera dig”
a. Ange din email adress 
b. Skapa ett valfritt Lösenord  
c. “Tävlingsnamn”: Det namn som visas när du tävlar 
d. Tryck “Registrera dig” 
e. Du har nu skapat ett Zenith80 konto 

3 Gå till din “Profil” - övre hö hörn 
a. “Markers tillgängliga” säger 0 vid start 
b. Köp önskat antal Markers genom att klicka på alternativen

Visst antal Markers kostar något mer i SEK pga moms och avgifter från vår erkänt säkra betalningsförmedlare   
c. “Markers tillgängliga” visar nu totalt antal inklusive senaste köp 

Phone1.png

Delta i ett quiz
1. Inloggad på 
trivia.zenith80.se - Klicka på "ALLA QUIZ"

2. Tillgängliga Quiz-Tävlingar visas: 

a. Klicka på aktuell/vald tävling
b. Klicka på "Intresserad"
*För att spara denna förening under "FAVORITER", klicka på ♥

3. Var beredd tävlingens starttid - dag/exakt klockslag.

4. Man ser vilka ämnen detta Quiz kommer att handla om, hur många Markers det kommer kosta och allt eftersom hur många som deltar.
 
5. Klicka på "Gå med i Tävlingen" när detta visas blått (en stund innan start). En "Notifikation" kommer visas ca 5 minuter före tävlingens start. Var beredd på exakt klockslag när nedräkningen börjar. 

6. Läs noga igenom varje fråga och svarsalternativ. Betänk att det finns 15 sekunder att läsa frågan och ge ett svar, sedan växlas det automatiskt över till nästa fråga (även om man inte hunnit svara). Svara dock på frågorna så fort som möjligt, eftersom vid samma antal rätta svar, vinner den som använt kortast tid. Ångrar man sig, inga problem, man hinner ändra till ett annat svarsalternativ under tidsperioden. 

7. Under tävlingens gång visas rätt svar på varje fråga. Efter varje rond (3 frågor) visas dina egna och ledarens antal rätt och din egen placering - man ser därmed fortlöpande hur man ligger till i tävlingen. 

8. ​Obs! - Om en smartphone används för en Quiz-Tävling, så rekommenderas att potentiella inkommande/ utgående telefonsamtal undviks under pågående tävling, eftersom det är mycket troligt att du annars kommer att kopplas bort från Quiz plattformen.


9. Efter avslutad tävling visas dina egna och vinnarens totala rätt, din placering samt hur mycket som genererats
till föreningen. Man kan också då titta tillbaka på samtliga frågor/svar, hur länge man önskar.
 
10. Quiz-värden (Föreningen) kommer att stänga ner tävlingen efter god tidsmarginal när total maximal tid
passerats. 

Vinnare
Vinnaren ser på sin egen skärm hur mycket man vunnit samt hur många Markers som tillfaller föreningen. På vinnarens egen "Profil" visas nu antalet vunna Markers.
 
Man väljer och klickar sig igenom uppgiftslämnande (skatteändamål) och slutgiltig nettoöverföring till sitt balanskonto. Eller så väljer man att donera vunna Markers till Föreningen/värden.

Markers på kontot kan nu användas till nya tävlingar, doneras till förening eller återsäljas (särskild knapp, "UTTAG").

Familjebild.png
Email Banner02.jpg
bottom of page